MENU

Vyh?ada? text

PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Počet zobrazených článkov: 14 (z celkom 14 nájdených)

VČS 2023

 

Výbor MO SRZ Drahovce

Vás pozýva na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Ktorá sa uskutoční dňa 14. 4. 2023 o 18:00

V Kultúrnom dome v Drahovciach

 

Program VČS

1. Otvorenie

2.Voľba predsedníctva a pracovných komisií – mandátová a návrhová

3. Kontrola plnenia uznesení z VČS 2022

4. Správa o činnosti MO SRZ Drahovce od VČS 2022

5. Správa o hospodárení MO SRZ Drahovce 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

6. Správa kontrolnej komisie  od VČS 2022

7. Plán činnosti MO SRZ  na rok 2023

8. Diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

 

 

Tajomník MO SRZ Drahovce

 

         Vančo Dušan| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 25. 03. 2023 | 3 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Darujte 2% z vašej dane za rok 2022.

Daruje 2 alebo 3 percentá.

Darujte 2% alebo 3% z vašej dane našej organizácii.Tieto prostriedky budú použité na revitalizáciu revírov,nákup techniky na brigády,úhrada nákladov na preteky,ochrana rybárstva v rybárskych revíroch.Tlačivo  si môžete vyzdvihnúť v kancelárii MO v čase predaja povolení na rybolov alebo s priloženého odkazu.

Tlačivo na poukázanie dane : storage/2percenta 2022(3).pdf| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 26. 01. 2023 | 19 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Sviatky 2022| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 23. 12. 2022 | 6 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Členovia výboru MO SRZ Drahovce na roky 2022-2026

Členovia výboru SRZ MO Drahovce na roky 2022-2026

 

 


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 19. 06. 2022 | 245 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Rybárska stráž MO SRZ Drahovce

Rybárska stráž pri MO SRZ Drahovce


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 17. 06. 2022 | 483 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2022

VČS 2022.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 21. 05. 2022 | 273 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2022 -kandidatúra

VČS 2022 oznam pre záujemcov o prácu vo výbore MO SRZ Drahovce.

VČS 2022 kandidatúra nových členov

       do výboru MO SRZ Drahovce.

 

          

Nakoľko rok 2022 je volebný záujemcovia o prácu vo výbore miestnej organizácie môžu podať kandidatúru za člena výboru. Kandidát si môže príslušné tlačivo vyzdvihnúť na adrese miestnej organizácie Poštová 316/6 alebo stiahnuť z priloženého odkazu. Kandidatúra sa prijíma do 19.4.2022. Voľby do výboru prebehnú 29.4.2022 na VČS 2022.

Kandidati-do-vyboru.pdf| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 05. 04. 2022 | 22 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2022

VČS 2022.

 

 

Výbor MO SRZ Drahovce

Vás pozýva na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2022 o 18:00

V Kultúrnom dome v Drahovciach

 

Program VČS 2022

1. Otvorenie

2.Voľba predsedníctva a pracovných komisií – mandátová ,návrhová a volebná komisia

3. Kontrola plnenia uznesení z VČS 2019

4. Správa o činnosti MO SRZ Drahovce od poslednej VČS

5. Správa o hospodárení MO SRZ Drahovce  a návrh rozpočtu na rok 2022

6. Správa kontrolnej komisie za roky od poslednej VČS

7. Plán činnosti MO SRZ  na rok 2022

8. Voľba členov výboru MO a  KK  SRZ pre volebné obdobie 2022-2026

9.Voľba delegátov na  XIV.  snem SRZ 

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

 

Tajomník MO SRZ Drahovce

 

         Vančo Dušan| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 05. 04. 2022 | 19 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Darujte 2% z dane za rok 2021.

Daruje 2 alebo 3 percentá.

Darujte 2% alebo 3% z vašej dane našej organizácii.Tieto prostriedky budú použité na revitalizáciu revírov a ochranu životného prostredia.  

Tlačivo na poukázanie dane si stiahnete na priloženom odkaze :

storage/2percenta.pdf

 

 

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 20. 02. 2022 | 20 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Výbor MO SRZ Drahovce na roky 2018 - 2022.

Členovia výboru MO SRZ Drahovce na roky 2018-2022.

 

Predseda           Nitka Ivan

Podpredseda    Šerjeník Ľuboš

Tajomník           Vančo Dušan

Pokladník         Čapuška Jozef

Hospodár          Bubák Daniel

Člen                  Gallas Juraj

Člen                  Pavlovič Peter

Predseda KK    Surový Jozef

Predseda DK    Babečka Bystrík

 

 

 

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 29. 04. 2018 | 105 x prečítaný | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Oznam pre záujemcov o členstvo

Výbor MO SRZ Drahovce, oznamuje záujemcom o členstvo, alebo prestup do MO SRZ Drahovce v roku 2016, že žiadosti sa prijímajú do 7. februára 2016.

 

Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 30. 01. 2016 | 132 x prečítaný | Počet komentárov: 13 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Násady 2012

Celková sumarizácia vysadených rýb v miestnych revíroch MO SRZ Drahovce.

Viac v ?lánku.                                                                                                             Výbor MO SRZ Drahovce.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 09. 01. 2012 | 1102 x prečítaný | Počet komentárov: 179 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Zloženie výboru

Členovia výboru MO SRZ Drahovce zvolení na VČS 2014  pracujú v súčasnosti v tomto zložení :

(viac v článku)


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 12. 02. 2011 | 2108 x prečítaný | Počet komentárov: 251 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

O nás

Hlavnou úlohou redak?nej rady je informova? ?lenov MO SRZ Drahovce o dianí v organizácii formou internetovej stránky, informa?nej tabule a miestneho rozhlasu.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 08. 12. 2010 | 1274 x prečítaný | Počet komentárov: 172 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server