MENU

Vyh?ada? text

PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 16 nájdených)

| 0-15 | 15-16 |

Výdaj povolení 2021.

      Výdaj povolení na rybolov 2021.

           

Výbor MO SRZ Drahovce oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MO SRZ Drahovce Poštová 316/6, alebo do schránky pri kancelárii MO v  zalepenej obálkeNa obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude spracované pribežne ,výdaj povolení sa bude realizovať v termínoch uvedených na internete, facebooku,informačnej tabuli a našej internetovej stránke.

S výdajom začíname od 7.2.2021

 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020! 

   

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu SRZ MO Drahovce je: SK26 0900 0000 0002 8157 5985


1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

 

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet SRZ MO Drahovce
Číslo účtu: 
SK26 0900 0000 0002 8157 5985
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

3. spôsob: Poštovou poukážkou:.

Číslo účtu: SK26 0900 0000 0002 8157 5985  

 Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Adresa : SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6  922 41 Drahovce

 

 

 

  Ceny jednotlivých povolení pre členov MO:

       Celozväzová                                 169, €  Neodpracovaná brigáda  

·         Celozväzová                                  139, €   Odpracovaná brigáda 

·         Miestne povolenie                        129,-€   Neodpracovaná  brigáda 

·         Miestne povolenie                            99,-€   Odpracovaná brigáda 

·         Celozväzový,  deti 6 -14 rokov         38,- €

·         Miestne, deti  6 -14- rokov                28,- €

·         Miestne, deti 3-5 rokov                      1,-€ 

·         Celozväzová, mládež od 15-17         127,-€ 

·         Miestne, mládež od 15-17                 87,-€

 

Členovia ktorý si chcú zaplatiť len členské :

 

·         Členský poplatok                               29,-€

·         Členský poplatok mládež                  17.€

 

 

 

 Pokiaľ člen MO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť členský poplatok + 30,-€ neodpracovanú brigádu.

 Povolenia sa budú vydávať len členom ktorý budú spätne informovaný o prijatí obálky s príslušnými dokladmi. Prosíme členov ktorý nechcú loviť ryby v tomto období ,aby s kúpou povoleniek počkali na neskoršie termíny predaja.

 

 

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 31. 01. 2021 | 18 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Odovzdávanie prehľadu o úlovkoch.

 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2021 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2021. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovené vyhláškou do 15.januára preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani MO SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť aj inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov za rok 2020 ako odovzdať do schránky MO, napr. poštovou prepravou na adresu SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6 922 41 Drahovce

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch riadne vyplnený  neodovzdá, užívateľ revíru mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2021 | 11 x prečítaný | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

COVID 19 zrušenie termínov predaja povolení a brigád.

 

Z dôvodu šírenia COVID-19 a UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

- Ruší sa predaj povolení a platenia členských príspevkov predbežne do  24.1.2021

- Ruší sa plánovaná brigáda 16.1. a 20.2.2021

Nové termíny predaja povolení, platenia členských príspevkov ako  aj termín školenia a brigád bude včas zverejnený podľa aktuálnej situácie v Slovenskej republike. Zverejnené budú na našej internetovej stránke, Facebooku a na našej infotabuli pri kancelárii SRZ MO Drahovce.

 

Za porozumenie Ďakujeme                         Výbor SRZ MO Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2021 | 14 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Zmena predaja povolení na rok 2021.

Zmena predaja povolení.

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020.

Preto sa presúva predaj povolení z 29.12.2020 na 30.12.2020 čas je nezmenený od 17.00 do 19.00.hod.

                                                                                                                                        Výbor SRZ MO Drahovce

 

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 23. 12. 2020 | 14 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení 2021.

Predaj povolení na  rok 2021

   .  29.12.2020 (utorok)  od 17.00-19.00

JANUÁR

  •   3.1.2021 (nedeľa)   -  9.00  -  11.00 hod.
  • 10.1.2021 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.
  • 17.1.2021 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

         FEBRUÁR

  •   7.2.2021 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.
  • 21.2.2021 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

         MAREC

  • každý piatok              18.00  -    19.30 hod.
  • každú nedeľu              9.00  -    11.00 hod.
  • 31.3.2021 (streda)      18.00  -    19.30 hod.

Školenie dospelý 27.3.2021      10.00-12.00

     Školenie deti       28.3.2021      10.00-12.00

Ceny jednotlivých povolení a poplatkov na rok 2021:

Miestne povolenie pre dospelých a mládež

50,- €

Miestne povolenie pre deti (6-14 rokov)

14,- €

Zväzové povolenie pre dospelých a mládež

40,- €

Zväzové povolenie pre deti

10,- €

Členská známka – dospelí

29,- €

Členská známka – mládež

17,- €

Členská známka-deti

1,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami, zarybnenie - dospelí a mládež

20,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami , zarybnenie– deti

 5,- €

Zápisné pre nových členov – dospelí

50,- €

Zápisné pre nových členov – mládež

10,- €

Zápisné pre deti od 6 do 14 rokov

 3,- €

Poplatok za školenie - dospelí a mládež

10,- €

Poplatok za školenie – deti

 5,- €

Poplatok za neodpracovanú brigádu

30,- €

Hosťovacie  povolenie  dospelý denné

20,-€

Hosťovacie povolenie dospelý týždenné

100,-€

Hosťovacie povolenie detské

5,-€

Zarybňovací poplatok

50,-€

 


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 15. 12. 2020 | 259 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení na rybolov posledný termín.

Predaj povolení na lov rýb

Posledný termín na zaplatenie členských známok a predaj povolení na rybolov sa bude konať 3. 5. 2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Po tomto termíne si bude možné zaplatit členskú známku len vo veľmi výnimočnej situácií  po posúdení výborom MO SRZ Drahovce.

Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 19. 04. 2020 | 17 x prečítaný | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení 2020.

Predaj povolení na lov rýb.

Predaj povolení bude pokračovať za zvýšených bezpečnostných opatrení.Predaj bude cez okno na rybárskej kancelárii,kupujúci musia mať rúško , ochranné rukavice a dodržovať minimálnu vzdialenosť medzi sebou 2metre.Predaj bude  len v nedelných termínoch 29.3.2020 , 5.4.2020 ,19.4.2020 .V čase od 9.00do11.00. Prosíme záujemcov aby sa správali zodpovedne. Školenie nových členov a brigády sa zatial odkladajú.

Výbor MO SRZ Drahovce.

           

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 25. 03. 2020 | 22 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Informácie pre záujemcov o vstup do MO SRZ Drahovce.

Informácie pre záujemcov o členstvo v MO SRZ Drahovce.

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení.Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO .Termín na odovzdanie prihášok je do 13.3.2020.Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí.Školenie nových členov sa uskutoční v sobotu 28.3.2020 v kancelárii MO v čase od 15.00-16.00.Potrebné si priniesť fotografiu o rozmeroch 4x4 cm.Doklady potrebné na rybolov budú vydané po absolvovaní školenia. Poplatky:

Školenie dospelý a mládež...10€

Školenie deti .........................5€

Zápisné dospelý ..................50€

Zápisné mládež ...................10€

Zápisné deti..........................3€

Zarybnovací poplatok ..........50€

Miestne povolenie................50€

Zväzové povolenie..............40€

 storage/prihlaska-za-clena-SRZ(1).doc

storage/prihlaska-do-kruzku-deti.doc

 

 

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2020 | 14 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení pre rok 2020

Termíny predaja povolení pre rok 2020.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 14. 12. 2019 | 938 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Hosťovacie povolenia 2019.

Ceny hosťovacích povolení na rok 2019.

Dospelý:

Jednodňové povolenie - 20 €

Týždňové povolenie-100 €

Deti

Jednodňové-5 €

Týždňové-20 €| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 15. 04. 2019 | 42 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ČLENSTVO V MO SRZ DRAHOVCE 2018.

 Viac informácií v článku.

 

                                                           Výbor MO SRZ Drahovce


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 24. 12. 2017 | 1267 x prečítaný | Počet komentárov: 80 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení pre rok 2019

Predaj povolení na rok 2019 sa uskutoční v kancelárii MO SRZ Drahovce dňa 30.12.2018 od 9.00. do 11.00.hod. Viac o ďaľších termínoch predaja a cenách v článku.

 

Výbor MO SRZ Drahovce


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 24. 12. 2017 | 3614 x prečítaný | Počet komentárov: 34 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Hosťovacie povolenia 2017.

Hosťovacie povolenia 2017.

Hosťovacie povolenia sa vydávajú od 1.júna 2017 do 31.októbra 2017 v čase od 8.00 - 17.00 na adrese :

Jozef Čapuška , Poštová 316/6 Drahovce - mobil 0911/421 993.

Cena hosťovacích povolení:

Dospelí : denná - 10 eúr a týždenná 50 eúr.

Deti od 6 rokov : denná - 5 eúr a týždenná 30 eúr.

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 16. 07. 2017 | 64 x prečítaný | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj povolení na rok 2015

Predaj povolení na rok 2015 sa uskuto?ní v kancelárii MO SRZ Drahovce d?a 28.12.2014 od 9.00. do 11.00.hod. Viac o ?a?ších termínoch predaja a cenách v ?lánku.

 

Výbor MO SRZ Drahovce


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 21. 12. 2014 | 881 x prečítaný | Počet komentárov: 74 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Predaj a ceny povolení na rok 2013

Predaj povolení na rok 2013 sa uskuto?ní 30.12.2012 (nede?a) od 10.00. do 11.30. hod. v kancelárii MO SRZ Drahovce. ?a?šie termíny a ceny povolení nájdete v ?lánku.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 18. 12. 2012 | 1166 x prečítaný | Počet komentárov: 523 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-16 |

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server