MENU

Vyh?ada? text

PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Počet zobrazených článkov: 10 (z celkom 10 nájdených)

Zmena revírovania na jazere Važina.

Zmena revírovania na jazere Važina.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 14. 12. 2019 | 736 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Nový rybársky revír - N - kanál

Na základe našej žiadosti bol Miestnej organizácii SRZ v Drahovciach k 1.1.2015 pridelený výkon rybárskeho práva na N - kanál.

Identifika?né údaje o vodnej ploche:

                Názov: N-kanál

                ?íslo revíru: 2-1391-1-1

                Popis: - závlahový kanál slúžiaci na závlahy po?nohospodárskych pozemkov ev.?. 5211 175 005

                           -  napájaný z Drahovského kanála r.?. 2-4410-1-1

                           - ústie: Dudváh ?. 3  – r.?. 2-0430-1-1

                           - d?žka 4,425 km

                           - šírka 4 m

                           - charakter dna: betónový, ?iasto?ne zabahnený

                           - priemerná h?bka cca 1,2 m

                           - vodná plocha sa nenachádza a ani nezasahuje do chránenej oblasti

                           - sú?asná osádka rýb: jalec hlavatý, kapor rybni?ný, mrena severná, š?uka severná, sumec

                             ve?ký, zubá? ve?koústy, podustva severná, karas striebristý, beli?ka európska, ?ervenica

                             ostrobruchá

                Majite?: Slovenská republika

                Správca: Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 93 Bratislava 211

 Charakter revíru:  Kaprový, lovný

Revír bude riadne ozna?ený tabu?ami a dodatkovými tabu?ami s vymedzením lovu v rámci revíru, preto Vás žiadame o rešpektovanie tohto nariadenia.

Upozornenie:

 

Je to kaprový lovný revír definovaný ako vodný tok a preto sa na? vz?ahujú ustanovenia odst.3 §4 a odst.4 §11 Zákona o rybárstve ?.139/2002 Z.z.

Prajeme Vám ve?a príjemných chví? strávených na tomto revíre.

Výbor MO SRZ Drahovce

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 22. 12. 2014 | 216 x prečítaný | Počet komentárov: 131 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Revitalizácia miestnych revírov

V d?och 10.- 14. apríla 2012 sa realizovala ?iasto?ná revitalizácia revírov Vinišov a Baková schválená na V?S 2012 v rámci Plánu ?innosti MO SRZ Drahovce na rok 2012. Na revíre Vinišov sa hlavne spevnila hrádza na východnej strane jazera, vytvorili sa jamy na prezimovanie rýb a taktiež sa upravili a ?istili  brehy od popadaných stromov. Výška hladiny Vinišova sa zvýši až po ?iasto?nom usadnutí vy?aženej zeminy na hrádzi aby sa predišlo prípadným priesakom a následnému poškodeniu hrádze. ( cca 14 dní) Na všetkých upravovaných ?astiach revíru sa nakoniec vysiala tráva. Na revíre Baková sa ?iasto?ne upravil breh na východnej strane, oproti vyústeniu násosky.

Foto v galérii, alebo priamo na mieste.                                                    Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 16. 04. 2012 | 395 x prečítaný | Počet komentárov: 219 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VINIŠOV 2-4200-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: jazero Vinišov

?íslo revíru: 2-4200-1-1

rozloha: 4 ha


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 823 x prečítaný | Počet komentárov: 129 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VAŽINA 2-4130-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: jazero Važina

?íslo revíru: 2-4130-1-1

rozloha: 7 ha


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 1057 x prečítaný | Počet komentárov: 221 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

KOCHANOVÁ 2-1680-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: rameno Kochanová

?íslo revíru: 2-1680-1-1

rozloha: 1 ha


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 724 x prečítaný | Počet komentárov: 209 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

K?AZOVÁ 2-3470-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: štrkovisko K?azová

?íslo revíru: 2-3470-1-1

rozloha: 10 ha


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 900 x prečítaný | Počet komentárov: 174 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

KL?OVINY 2-3450-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: štrkovisko Kl?oviny

?íslo revíru: 2-3450-1-1

rozloha: 13 ha


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 1335 x prečítaný | Počet komentárov: 130 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

BAKOVÁ 2-2880-1-1

Kliknite pre zobrazenie celého ?lánku

názov revíru: jazero Baková

?íslo revíru: 2-2880-1-1

rozloha: 6 ha


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 883 x prečítaný | Počet komentárov: 103 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

O revíroch

 


| Autor: Milan Ki?in | Vydané dňa 11. 01. 2011 | 1926 x prečítaný | Počet komentárov: 96 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server