MENU

Vyh?ada? text

PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 20 nájdených)

| 0-15 | 15-20 |

Oznam pre členov.

Lov rýb MR Važina 1,Važina 2,MR Kochanová

Zákaz lovu všetkých rýb do 31.5.2020.  Lov povolený od 1.6.2020.                                                                                                                                                                                            | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 12. 05. 2020 | 23 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

OZNAM: reakcia na šírenie koronavírusu

OZNAM COVID-19.

Z dôvodu šírenia COVID-19 a vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku a odporučenia RADY SRZ Žilina, sme pristúpili k týmto opatreniam.

- Ruší sa predaj povolení a platenia členských príspevkov do odvolania.

- Ruší sa školenie nových členov ktoré sa malo konať 28.3.2020

- Ruší sa plánovaná brigáda 21.3.2020.

Nové termíny predaja povolení, platenia členských príspevkov ako  aj termín školenia a brigád bude včas zverejnený podľa aktuálnej situácie v Slovenskej republike. Zverejnené budú na našej internetovej stránke , Facebooku a na našej infotabuli pri kancelárii SRZ MO Drahovce.


Za porozumenie vopred Ďakujeme.

                                                                                    Výbor SRZ MO Drahovce. | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 15. 03. 2020 | 16 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Miestny rybársky poriadok na rok 2020.

Miestny rybársky poriadok na rok 2020.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 14. 12. 2019 | 736 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Mimoriadna členská schôdza MO SRZ Drahovce.

Výbor MO SRZ Drahovce oznamuje svojim členom že v dôsledku udalostí ktoré sa udiali v uplynulom období v SRZ , Rada SRZ zvolala na 23.11.2019 Mimoriadny XIII.Snem SRZ. Vzhľadom k tomuto kroku musí naša organizácia zvoliť delegátov na tento snem, preto výbor MO SRZ zvoláva MČS na 18.10.2019...Viac informácií v článku.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 30. 09. 2019 | 516 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Školenie nových členov.

Školenie nových členov ktorý si podali prihlášku v stanovenom termíne sa uskutoční 30.3.2019 o 9.00 v kancelárii MO.Zo sebou si treba priniesť fotku 4x4 cm a písacie potreby.

Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 24. 03. 2019 | 53 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2019.

Výbor MO SRZ Drahovce vás srdečne pozýva na Výročnú Členskú schôdzu ktorá sa bude konať 7.4.2019 o 9.00 /nedeľa/ v kinosále KD Drahovce.

Program je v článku.

 

 

Výbor MO SRZ Drahovce.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 16. 03. 2019 | 221 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Distribúcia nového zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky.

Oznamujeme našim členom ktorý si už vyzvihli povolenie na rybolov že 21.1.2019 bude po MO SRZ distribuovaná nová vykonávacia vyhláška a zákon o rybárstve.Členovia si ich môžu vyzdvihnúť v čase predaja povolení v kancelárii MO.

Výbor MO | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 20. 01. 2019 | 50 x prečítaný | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2018

                                                    VČS 2018.

                                                    Výbor MO SRZ Drahovce

                                                                       Vás pozýva na 

                                                        VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

                                 Ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2018 o 9:30

                                                       V Kultúrnom dome v Drahovciach

 

                                                            Program VČS

 

1.Otvorenie

2.Voľba predsedníctva a pracovných komisií - mandátová,návrhová a volebná komisia.

3.Kontrola uznesení z VČS 2017

4.Správa o činnosti MO SRZ Drahovce v roku 2017

5.Správa o hospodárení  MO SRZ Drahovce v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.Správa kontrolnej komisie za rok 2017

7.Plán činnosti MO SRZ Drahovce na rok 2018

8.Voľba členov výboru MO a KK SRZ pre volebné obdobie 2018-2022

9.Voľba delegátov na XII.Snem SRZ

10.Diskusia

11.Návrh uznesenia

12.Záver

 


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 11. 03. 2018 | 245 x prečítaný | Počet komentárov: 13 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

VČS 2017

 VČS MO SRZ  DRAHOVCE SA BUDE KONAŤ 2.4.2017 V KINOSÁLE MIESTNEHO KULTÚRNEHO DOMU.

                                                             VÝBOR MO SRZ


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 09. 01. 2017 | 451 x prečítaný | Počet komentárov: 38 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

2 % z dane za rok 2015

Darujte 2% z vašich daní našej organizácii a budete mať istotu, že vaše prostriedky budú použité presne podľa Vašich predstáv. Prostriedky takto získané budú použité hlavne na:

  • Detské rybárske preteky - ceny pre súťažiacich
  • Celoslovenské  rybárske preteky v love Sumčeka amerického - ceny a občerstvenie pre súťažiacich
  • Revitalizácia revírov a ochrana životného prostredia pre budúce generácie.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane za rok 2015" si môžete stiahnu? tu .

Všetkým Vám vopred ďakujeme.                                                                                    Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 09. 02. 2016 | 69 x prečítaný | Počet komentárov: 27 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Miestny rybársky poriadok 2015

Miestny rybársky poriadok pre rok 2015

 

Viac v ?lánku.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 22. 12. 2014 | 1287 x prečítaný | Počet komentárov: 78 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Spravodaj 1/2015

Spravodaj MO SRZ Drahovce ?. 1/2015

 

Viac v ?lánku.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 22. 12. 2014 | 787 x prečítaný | Počet komentárov: 69 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

?alšie jesenné násady

D?a 1. novembra 2011 boli zrealizované ?alšie jesenné násady na miestnych revíroch za ú?asti predsedu MO Ivana Nitku a hospodára Daniela Bubáka.

Viac info v ?lánku.


| Autor: redak?ná rada | Vydané dňa 01. 11. 2011 | 850 x prečítaný | Počet komentárov: 233 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Jesenné násady - Kochanová

D?a 24. októbra 2011 bola na revír Kochanová vysadená násada Kapra K2 - v množstve 500 kg ( pridelené od Rada SRZ ŽILINA ). Realizácie násad sa zú?astnili ?lenovia výboru Michal Lajcha ml. a Daniel Bubák.

 

Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 27. 10. 2011 | 238 x prečítaný | Počet komentárov: 111 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Výsledok ankety| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 23. 01. 2011 | 447 x prečítaný | Počet komentárov: 81 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
| 0-15 | 15-20 |

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server