Drahovský KAPERCUP 2021.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Preteky, Vydané dňa: 02. 05. 2021

  UPOZORNENIE ZÁKAZ LOVU RÝB.

 Počas trvania rybárskych pretekov od   5.5.2021,00:00 hod. do 9.5.2021,15: 00.,je lov rýb zakázaný loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov /§20 ods.3 Zákona o rybárstve/ na revíroch 2-3470 Kňazová a 2-3450 Klčoviny. 

                                                                                      Výbor SRZ MO Drahovce