Výdaj povolení 2021.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Predaj povoleniek, Vydané dňa: 31. 01. 2021

      Výdaj povolení na rybolov 2021.

           

Výbor MO SRZ Drahovce oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MO SRZ Drahovce Poštová 316/6, alebo do schránky pri kancelárii MO v  zalepenej obálkeNa obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude spracované pribežne ,výdaj povolení sa bude realizovať v termínoch uvedených na internete, facebooku,informačnej tabuli a našej internetovej stránke.

S výdajom začíname od 7.2.2021

 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020! 

   

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu SRZ MO Drahovce je: SK26 0900 0000 0002 8157 5985


1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

 

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet SRZ MO Drahovce
Číslo účtu: 
SK26 0900 0000 0002 8157 5985
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

3. spôsob: Poštovou poukážkou:.

Číslo účtu: SK26 0900 0000 0002 8157 5985  

 Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Adresa : SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6  922 41 Drahovce

 

 

 

  Ceny jednotlivých povolení pre členov MO:

       Celozväzová                                 169, €  Neodpracovaná brigáda  

·         Celozväzová                                  139, €   Odpracovaná brigáda 

·         Miestne povolenie                        129,-€   Neodpracovaná  brigáda 

·         Miestne povolenie                            99,-€   Odpracovaná brigáda 

·         Celozväzový,  deti 6 -14 rokov         38,- €

·         Miestne, deti  6 -14- rokov                28,- €

·         Miestne, deti 3-5 rokov                      1,-€ 

·         Celozväzová, mládež od 15-17         127,-€ 

·         Miestne, mládež od 15-17                 87,-€

 

Členovia ktorý si chcú zaplatiť len členské :

 

·         Členský poplatok                               29,-€

·         Členský poplatok mládež                  17.€

 

 

 

 Pokiaľ člen MO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť členský poplatok + 30,-€ neodpracovanú brigádu.

 Povolenia sa budú vydávať len členom ktorý budú spätne informovaný o prijatí obálky s príslušnými dokladmi. Prosíme členov ktorý nechcú loviť ryby v tomto období ,aby s kúpou povoleniek počkali na neskoršie termíny predaja.

 

 

 Výbor SRZ MO Drahovce