COVID 19 zrušenie termínov predaja povolení a brigád.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Predaj povoleniek, Vydané dňa: 01. 01. 2021

 

Z dôvodu šírenia COVID-19 a UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

- Ruší sa predaj povolení a platenia členských príspevkov predbežne do  24.1.2021

- Ruší sa plánovaná brigáda 16.1. a 20.2.2021

Nové termíny predaja povolení, platenia členských príspevkov ako  aj termín školenia a brigád bude včas zverejnený podľa aktuálnej situácie v Slovenskej republike. Zverejnené budú na našej internetovej stránke, Facebooku a na našej infotabuli pri kancelárii SRZ MO Drahovce.

 

Za porozumenie Ďakujeme                         Výbor SRZ MO Drahovce