Odovzdávanie prehľadu o úlovkoch.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Predaj povoleniek, Vydané dňa: 01. 01. 2021

 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2021 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2021. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovené vyhláškou do 15.januára preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani MO SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť aj inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov za rok 2020 ako odovzdať do schránky MO, napr. poštovou prepravou na adresu SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6 922 41 Drahovce

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch riadne vyplnený  neodovzdá, užívateľ revíru mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 Výbor SRZ MO Drahovce