Oznam pre záujemcov o členstvo v SRZ 2021.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: ?lánky, Vydané dňa: 15. 12. 2020

Informácie pre záujemcov o členstvo v MO SRZ Drahovce.

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení.Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO .Termín na odovzdanie prihášok je do 13.3.2021.Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí. Školenie nových dospelých členov sa uskutoční v sobotu 27.3.2021,detí 28.3.2021 kancelárii MO v čase od 10.00-12.00.Potrebné si priniesť fotografiu o rozmeroch 4x4 cm. Doklady potrebné na rybolov im budú vydané po absolvovaní školenia.

storage/prihlaska-do-kruzku-deti (2).doc

storage/prihlaska-za-clena-SRZ(1) (3).doc