Násady 2020.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Zaryb?ovanie, Vydané dňa: 10. 11. 2020

Zarybnenie.

Dňa 10.11.2020 boli zarybnené naše revíry VAŽINA 1, VAŽINA 2, KOCHANOVÁ a BAKOVÁ Kaprom rybničným.Lov vysadených druhov rýb bude zakázaný do 8.12.2020.Lov bude povolený od  9.12.2020.


                                                                                                              Výbor SRZ MO Drahovce