Násady 2019.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Zaryb?ovanie, Vydané dňa: 30. 11. 2019

Zarybňovanie Važina.

Dňa 30.11.2019 bol revír  zarybnený  kaprom k3.

Lov zakázaný do 28.12.2019

Výbor MO SRZ Drahovce.