Násady 2019.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Zaryb?ovanie, Vydané dňa: 02. 11. 2019

Zarybňovanie Važina a Klčoviny.

Dňa 3.11.2019 boli naše revíry zarybnené  nasledovne :

Važina kapor rybničný            K3  2141 kg

Klčoviny kapor rybničný        K3   1239 kg

Lov vysadených druhov rýb na týchto revíroch bude zakázaný do 30.11.2019.

Výbor MO SRZ Drahovce