Zarybnenie našich revírov v roku 2017.

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Zaryb?ovanie, Vydané dňa: 25. 12. 2017

Zarybnenie našich revírov v roku  2017

 

     

Viac informácií v článku.

                                                          Výbor MO SRZ Drahovce.                             Zarybnenie našich revírov

Važina                                                 Važinka

Kapor K3                         2 000 kg                                    Kapor K3                              300 kg

Pleskáč 15-20 cm              200 kg                                     Kapor K1                              100 kg

Zubáč 2 r.                           100 kg

Zubáč 1 r.                           300 ks

Karas 1-2 r.                        200 kg

Ostatné                              500 kg

Kňazová                                             Klčoviny

Kapor K3                         1 000 kg                                    Kapor K3                             1 000 kg                                      

Kapor K2                            250 kg                                    Amur 2 r.                                  80 kg

Pstruh dúhový                    320 kg                                    Sumec veľký 2 r.                      29 kg

Zubáč 1 r.                           700 ks                                     Lieň 1 r.                                   50 kg

Karas 1 r.                             60 kg                                     Šťuka rýchlený plôdik            500 ks

Amur 2 r.                              80 kg

Baková                                                Vinišov

Kapor K3                            664 kg                                     Kapor K3                              500 kg                                       

Kapor K2                            250 kg                                     Kapor K2                              100 kg

Zubáč 1 r.                           300 ks                                     Amur 2 r.                                 50 kg

Zubáč  2 r.                          100 ks                                     Šťuka rýchlený plôdik           500 ks

Lieň 1 r.                                50 kg

Amur 2 r.                              30 kg

Kochanová                                         N-Kanál

Kapor K3                           298 kg                                      Podustva severná           1 000 ks

Kapor K2                           100 kg                                      Jalec hlavatý                      300 ks

Zubáč 1 r.                          200 ks                         

Lieň 1 r.                               50 kg                                  

 

Dudváh                                              Váh č. 5

 Podustva severná          1 000 ks                                   Kapor K2                              500 kg                       

 Jalec hlavatý                     700 ks                                   Podustva severná              3 000 ks

                                                                                         Zubáč 1 r.                          5 000 ks

                                                                                        Jeseter malý                       2 000 ks

                                                                                        Šťuka rýchlený plôdik            500 ks

                                                                                        Jalec hlavatý                          700 ks

 f