Predaj povolení pre rok 2018

Autor: redak?ná rada <p.straka(at)post.sk>, Téma: Predaj povoleniek, Vydané dňa: 24. 12. 2017

Predaj povolení na rok 2018 sa uskutoční v kancelárii MO SRZ Drahovce dňa 31.12.2017 od 9.00. do 11.00.hod. Viac o ďaľších termínoch predaja a cenách v článku.

 

Výbor MO SRZ Drahovce 

Predaj povolení v roku 2018

           JANUÁR

  7.1.2018 (nedeľa)   -  9.00  -  11.00 hod.

14.1.2018 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

21.1.2018 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

        FEBRUÁR

4.2.2018 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

11.2.2018 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

18.2.2018 (nedeľa)  -   9.00  -  11.00 hod.

        MAREC

každý piatok               17.30  -    19.30 hod.

každú nedeľu               9.00  -    11.00 hod.  

24.3.2018  (sobota)       9.00    -    11.00 hod  + školenie nových členov

31.3.2018   (sobota)       16.00  -    17.00 hod 

         

        MÁJ

 

 1.5. – 4.5.2018   17.00  -  18.00 hod. – dopredaj povolení       

                                                                     + predpredaj    lístkov na preteky

 

 

Viac informácií na tel. č.: 0911 / 421 993

Ceny jednotlivých povolení a poplatkov na rok 2018:

Miestne povolenie pre dospelých a mládež

46,- €

Miestne povolenie pre deti (6-14 rokov)

14,- €

Zväzové povolenie pre dospelých a mládež

35,- €

Zväzové povolenie pre deti

10,- €

Členská známka - dospelí

23,- €

Členská známka - mládež

14,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami - dospelí a mládež

17,- €

Príspevok na prenájom pozemkov pod vodnými plochami - deti

 2 ,- €

Zápisné pre nových členov - dospelí

50,- €

Zápisné pre nových členov - mládež

10,- €

Zápisné pre deti od 6 do 14 rokov

 3,- €

Poplatok za školenie - dospelí a mládež

10,- €

Poplatok za školenie - deti

 3,- €

Poplatok za neodpracovanú brigádu

30,- €