MENU
PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Brigády.

Brigády 2021.

Situácia pre COVID-19 nepraje spoločným aktivitám ale udržovanie  našich revírov si vyžaduje zásahy aj v tejto dobe .Členovia MO ktorý majú záujem o odpracovanie brigády si ju môžu odpracovať individuálne poprípade ak žijú v spoločnej domácnosti aj viacerí. Informovať sa môžu na telefónnom čísle 0911 421 993 ,0903 456 526.

Výbor MO SRZ Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 21. 03. 2021 | 3 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Výdaj povolení 2021.

      Výdaj povolení na rybolov 2021.

           

Výbor MO SRZ Drahovce oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MO SRZ Drahovce Poštová 316/6, alebo do schránky pri kancelárii MO v  zalepenej obálkeNa obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude spracované pribežne ,výdaj povolení sa bude realizovať v termínoch uvedených na internete, facebooku,informačnej tabuli a našej internetovej stránke.

S výdajom začíname od 7.2.2021

 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020! 

   

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu SRZ MO Drahovce je: SK26 0900 0000 0002 8157 5985


1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

 

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet SRZ MO Drahovce
Číslo účtu: 
SK26 0900 0000 0002 8157 5985
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

3. spôsob: Poštovou poukážkou:.

Číslo účtu: SK26 0900 0000 0002 8157 5985  

 Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Adresa : SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6  922 41 Drahovce

 

 

 

  Ceny jednotlivých povolení pre členov MO:

       Celozväzová                                 169, €  Neodpracovaná brigáda  

·         Celozväzová                                  139, €   Odpracovaná brigáda 

·         Miestne povolenie                        129,-€   Neodpracovaná  brigáda 

·         Miestne povolenie                            99,-€   Odpracovaná brigáda 

·         Celozväzový,  deti 6 -14 rokov         38,- €

·         Miestne, deti  6 -14- rokov                28,- €

·         Miestne, deti 3-5 rokov                      1,-€ 

·         Celozväzová, mládež od 15-17         127,-€ 

·         Miestne, mládež od 15-17                 87,-€

 

Členovia ktorý si chcú zaplatiť len členské :

 

·         Členský poplatok                               29,-€

·         Členský poplatok mládež                  17.€

 

 

 

 Pokiaľ člen MO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť členský poplatok + 30,-€ neodpracovanú brigádu.

 Povolenia sa budú vydávať len členom ktorý budú spätne informovaný o prijatí obálky s príslušnými dokladmi. Prosíme členov ktorý nechcú loviť ryby v tomto období ,aby s kúpou povoleniek počkali na neskoršie termíny predaja.

 

 

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 31. 01. 2021 | 3 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Darujte 2% alebo 3% z dane za rok 2020.

Darujte 2% z vašej dane našej organizácii.Tieto prostriedky budú použité na revitalizáciu revírov a ochranu životného prostredia.Ak to situácia dovolí budú použité  aj na ceny pre detské rybárske preteky.

Tlačivo na poukázanie dane si stiahnete na priloženom odkaze :

storage/vyhlasenie-o-poukazani-dane Drahovce _2021.pdf| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 09. 03. 2021 | 1 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Oznam pre záujemcov o členstvo v SRZ 2021.

Informácie pre záujemcov o členstvo v MO SRZ Drahovce.

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení.Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO .Termín na odovzdanie prihášok je do 13.3.2021.Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí. Školenie nových dospelých členov sa uskutoční v sobotu 27.3.2021,detí 28.3.2021 kancelárii MO v čase od 10.00-12.00.Potrebné si priniesť fotografiu o rozmeroch 4x4 cm. Doklady potrebné na rybolov im budú vydané po absolvovaní školenia.

storage/prihlaska-do-kruzku-deti (2).doc

storage/prihlaska-za-clena-SRZ(1) (3).doc| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 15. 12. 2020 | 6 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Odovzdávanie prehľadu o úlovkoch.

 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2021 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2021. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovené vyhláškou do 15.januára preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani MO SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť aj inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov za rok 2020 ako odovzdať do schránky MO, napr. poštovou prepravou na adresu SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6 922 41 Drahovce

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch riadne vyplnený  neodovzdá, užívateľ revíru mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2021 | 4 x prečítaný | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
index | 1-5 | nasledujúci | Celkom 107 článkov

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server