MENU
PageRank - hodnotenie tejto webstranky

Výdaj povolení 2021.

      Výdaj povolení na rybolov 2021.

           

Výbor MO SRZ Drahovce oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vydané protipandemické opatrenia Covid – 19,(zákaz vychádzania) platné na území Slovenskej republiky nie je možný výdaj povolení na rybolov pre rok 2021 obvyklým spôsobom.  Výdaj povolení bude realizovaný len na základe doručenia členského preukazu, zaplateného príslušného poplatku(napr. členský poplatok, miestne povolenie, zväzové povolenie, brigáda…) a telefonického kontaktu. Členský preukaz, doklad o zaplatení predpísaného poplatku spolu s telefonickým kontaktom žiadateľ doručí prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo iným vhodným spôsobom do schránky MO SRZ Drahovce Poštová 316/6, alebo do schránky pri kancelárii MO v  zalepenej obálkeNa obálku treba napísať : meno, priezvisko, telefónne číslo a druh povolenia, ktoré požadujete vydať !

Vybavovanie jednotlivých žiadostí  bude spracované pribežne ,výdaj povolení sa bude realizovať v termínoch uvedených na internete, facebooku,informačnej tabuli a našej internetovej stránke.

S výdajom začíname od 7.2.2021

 

Podmienkou výdaja povolenia na rok 2021 je odovzdaná správne vyplnená povolenka  na rybolov  za rok 2020! 

   

Spôsob platenia poplatkov je nasledovný:

Číslo účtu SRZ MO Drahovce je: SK26 0900 0000 0002 8157 5985


1. spôsob: Úhrada Bankovým prevodom:
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia
Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

 

2. spôsob: Vklad na účet v Slovenskej sporiteľni v hotovosti  na účet SRZ MO Drahovce
Číslo účtu: 
SK26 0900 0000 0002 8157 5985
Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Do popisu:  Meno Priezvisko, Bydlisko

3. spôsob: Poštovou poukážkou:.

Číslo účtu: SK26 0900 0000 0002 8157 5985  

 Do variabilného symbolu uvádzajte:  Dátum narodenia

Adresa : SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6  922 41 Drahovce

 

 

 

  Ceny jednotlivých povolení pre členov MO:

       Celozväzová                                 169, €  Neodpracovaná brigáda  

·         Celozväzová                                  139, €   Odpracovaná brigáda 

·         Miestne povolenie                        129,-€   Neodpracovaná  brigáda 

·         Miestne povolenie                            99,-€   Odpracovaná brigáda 

·         Celozväzový,  deti 6 -14 rokov         38,- €

·         Miestne, deti  6 -14- rokov                28,- €

·         Miestne, deti 3-5 rokov                      1,-€ 

·         Celozväzová, mládež od 15-17         127,-€ 

·         Miestne, mládež od 15-17                 87,-€

 

Členovia ktorý si chcú zaplatiť len členské :

 

·         Členský poplatok                               29,-€

·         Členský poplatok mládež                  17.€

 

 

 

 Pokiaľ člen MO platí len členský poplatok a nemá odpracovanú brigádu, je povinný uhradiť členský poplatok + 30,-€ neodpracovanú brigádu.

 Povolenia sa budú vydávať len členom ktorý budú spätne informovaný o prijatí obálky s príslušnými dokladmi. Prosíme členov ktorý nechcú loviť ryby v tomto období ,aby s kúpou povoleniek počkali na neskoršie termíny predaja.

 

 

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 31. 01. 2021 | 1 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Oznam pre záujemcov o členstvo v SRZ 2021.

Informácie pre záujemcov o členstvo v MO SRZ Drahovce.

Záujemcovia o členstvo v MO SRZ Drahovce si potrebné tlačivo môžu stiahnuť z priložených odkazov alebo v kancelárii MO v čase predaja povolení.Po vyplnení ho môžu poslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii MO .Termín na odovzdanie prihášok je do 13.3.2021.Všetci záujemcovia budú telefonicky vyrozumení o prijatí alebo neprijatí. Školenie nových dospelých členov sa uskutoční v sobotu 27.3.2021,detí 28.3.2021 kancelárii MO v čase od 10.00-12.00.Potrebné si priniesť fotografiu o rozmeroch 4x4 cm. Doklady potrebné na rybolov im budú vydané po absolvovaní školenia.

storage/prihlaska-do-kruzku-deti (2).doc

storage/prihlaska-za-clena-SRZ(1) (3).doc| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 15. 12. 2020 | 3 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Odovzdávanie prehľadu o úlovkoch.

 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2021 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2021. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovené vyhláškou do 15.januára preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani MO SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť aj inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov za rok 2020 ako odovzdať do schránky MO, napr. poštovou prepravou na adresu SRZ MO Drahovce, Poštová 316/6 922 41 Drahovce

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam o úlovkoch riadne vyplnený  neodovzdá, užívateľ revíru mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

 Výbor SRZ MO Drahovce

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2021 | 2 x prečítaný | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

COVID 19 zrušenie termínov predaja povolení a brigád.

 

Z dôvodu šírenia COVID-19 a UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

- Ruší sa predaj povolení a platenia členských príspevkov predbežne do  24.1.2021

- Ruší sa plánovaná brigáda 16.1. a 20.2.2021

Nové termíny predaja povolení, platenia členských príspevkov ako  aj termín školenia a brigád bude včas zverejnený podľa aktuálnej situácie v Slovenskej republike. Zverejnené budú na našej internetovej stránke, Facebooku a na našej infotabuli pri kancelárii SRZ MO Drahovce.

 

Za porozumenie Ďakujeme                         Výbor SRZ MO Drahovce| Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 01. 01. 2021 | 2 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok

Zmena predaja povolení na rok 2021.

Zmena predaja povolení.

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020.

Preto sa presúva predaj povolení z 29.12.2020 na 30.12.2020 čas je nezmenený od 17.00 do 19.00.hod.

                                                                                                                                        Výbor SRZ MO Drahovce

 

 

 | Autor: redak?ná rada | Vydáné dňa 23. 12. 2020 | 4 x prečítaný | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok
index | 1-5 | nasledujúci | Celkom 105 článkov

© MOSRZ DRAHOVCE  I  Created by Ing. Milan Kičin  I  Powered by PHPRS CMS

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu mosrz.drahovce.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizácie MOSRZ DRAHOVCE alebo správcu webu Ing. Milana Kičina zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese mosrzdrahovce@inmail.sk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server